PERSONALE

Mette Sloth

JORDEMODER

Er uddannet jordemoder i 1997 fra Jordemoderskolen i København og har indtil 2012 arbejdet på forskellige fødeafdelinger i landet.

Siden 2012 har hun været ansat i klinikken, hvor hun er så heldig at følge de gravide.

Der ud over tager hun blodprøver,  laver årskontroller, vaccinerer og meget andet.

Mette
Anne

Anne Styrbæk Kensmark

SYGEPLEJERSKE

Anne er uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital i København.

Anne står for talrige opgaver.

Det drejer sig om helbredsundersøgelser, blodprøver, behandling af hudlidelser og kontrol af forhold vedrørende vægt, kolesterol og blodsukker.

Annette Hansen

BIONANALYTIKER

Annette udfører års-kontroller på patienter med kroniske lidelser f.eks. Diabetes, patienter i blodtryks-behandling, samt kontrol i forbindelse med blodfortyndende behandling.

Hjemmebesøg hos patienter, der ikke har mulighed for at komme i klinikken. (Visiteret af læge)

Suturfjernelse.

Øreskylning.

Podning for halsbetændelse Strep A.

Blodprøver til undersøgelse for infektionstal, Hb, INR samt blodsukker.

Urinprøver til undersøgelse for graviditet eller blærebetændelse.

Derudover har Annette ansvaret for kvalitetssikring af vores analyseudstyr.

Annette
Helle

Helle Sanggaard

SEKRETÆR

Er uddannet klinikassistent i 1980 og har mange års erfaring som sekretær.

Helle er ansat i klinikken oktober 2014.

Helles opgaver er bl.a.:

  • Telefonpasning
  • Fornyelse af recepter
  • Modtagelse af patienter
  • Korrespondancer

Ditte Jakobsen

FARMAKONOM OG SEKRETÆR

Fornyelse af recepter Modtagelse af patienter Korrespondancer.

Medicinrelaterede emner.

Ditte
Lene

Lene Elmerdahl

SEKRETÆR

Info på vej

Pernille Petersen

SEKRETÆR OG JOURNALIST
Pernille
holkegade

Louise Paulsen

UDDANNELSESLÆGE

Louise Paulsen er den nye uddannelseslæge i Holkegade.
Hun har tidligere erfaring som læge på Ortopædkirurgisk Afdeling OUH, Kræftafdelingen OUH samt almen praksis.
Hun bor med sin mand og 2 børn i Odense.
Louise er ansat i introduktionsstilling og skal være hos Lægerne i Holkegade i 6 mdr.