PERSONALE

Mette Sloth

JORDEMODER

Mette tager sig af vores gravide patienter og laver børneundersøgelser. Hun er uddannet jordemoder fra Jordemoderskolen i København i 1997 og har tidligere arbejdet på forskellige fødegange rundt omkring i landet. Hun har arbejdet i vores klinik i Holkegade siden 2012.

Udover gravide og børn, så kan du også møde Mette, hvis du skal vaccineres, have taget en blodprøve eller skal til dit årlige kontrol for kredsløbet eller kolesterol. Det er også Mette, der foretager screeninger for celleforandringer (gynækologisk undersøgelse), ligesom det er hende, der vejleder i forskellige former for prævention.

Mette laver desuden kørekortsattester for unge og tager ud i hjemmene og foretager demenstest for de ældre patienter.

 

Mette
Anne

Anne Styrbæk Kensmark

SYGEPLEJERSKE

Anne er uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Sygeplejeskole i København i 1990. Anne er gift med Lars, der startede klinikken her i Holkegade i 2001, hvor hun blev ansat som sygeplejerske i 2002.

Du møder Anne, når du skal til dine årlige kontroller for sukkersyge, kolesterol, KOL/astma eller kredsløbet, eller når du skal have tage en blodprøve eller skyllet ørerne fri for voks. Anne laver også pusteprøver/lungefunktionsundersøgelser for astmapatienter.

Har du afleveret en urinprøve til dyrkning, så er det bl.a . Anne, det aflæser og tjekker, om der fx er bakterier i.

Herudover kan Anne klare helbredsundersøgelser, behandling af hudlidelser og kontrol af vægt.

 

Annette Hansen

BIONANALYTIKER

Annette er uddannet bioanalytiker fra Sønderborg og har tidligere arbejdet på både Færøerne og Grønland. I Holkegade sidder Annette i stueetagen bag skranken, og her laver hun årskontroller for sukkersyge, kolesterol eller kredsløbet, ligesom hun laver pusteprøver/lungefunktionsundersøgelser i forbindelse med KOL/astma-årskontroller.

Annette kan også fjerne suturer/tråde efter operationer eller skylle dine ører fri for voks.

Har du afleveret en urinprøve til dyrkning, så er det bl.a. Annette, det aflæser og tjekker, om der fx er bakterier i.

Hver tirsdag kører Annette på hjemmebesøg til de patienter, der ikke kan komme ind i klinikken til fx blodprøver, årskontroller mm.

Annette er desuden ansvarlig for klinikkens kvalitetskontrol, så al vores udstyr er opdateret og kalibreret.

Annette
Helle

Helle Sanggaard

SEKRETÆR

Helle arbejder som lægesekretær i klinikken og har været ansat siden 2014. Du kan møde hende dagligt i telefonen, hvor hun giver tider til konsultationer og fornyr recepter mm.

Hver tredje uge kan du møde Helle i skranken, hvor du fx skal henvende dig, hvis du får medicin, der kræver et fysisk fremmøde, for at recepten kan fornys, eller hvis du skal aflevere en urinprøve eller afhente/betale en attest.

Herudover er det Helle, der varetager klinikkens bogholderi og er ansvarlig for at planlægge alle vores kalendere i forhold til afholdelse af ferier og kurser mm.

Ditte Jakobsen

FARMAKONOM OG SEKRETÆR

Ditte er uddannet farmakonom og har tidligere arbejdet på bl.a. apoteket i Faaborg og for en lægeklinik i Odense. I Holkegade arbejder Ditte som lægesekretær, og du kan møde hende dagligt i telefonen, hvor hun giver tider til konsultationer og fornyr recepter.

Herudover kan du møde Ditte cirka hver tredje uge i skranken, hvor du fx skal henvende dig, hvis du får medicin, der kræver et fysisk fremmøde for at recepten kan fornys, eller hvis du skal aflevere en urinprøve eller afhente/betale en attest.

Ditte er klinikkens kontakt til apoteket, når der fx er udfordringer med medicin-leverancer mm., og herudover laver hun dosismedicin. Ditte foretager også halvårskontroller, hvis du tager vanedannende medicin.

Ditte
Lene

Lene Elmerdahl

SEKRETÆR

Lene er uddannet farmakonom og lægesekretær og har tidligere arbejdet for en øjenlæge. I Holkegade varetager hun alment lægesekretær-arbejde med receptfornyelse og tider til konsultationer.

Hver tredje uge kan du møde Lene i skranken, hvor du fx skal henvende dig, hvis du får medicin, der kræver et fysisk fremmøde, for at recepten kan fornys, eller hvis du skal aflevere en urinprøve eller afhente/betale en attest.

Pernille Pedersen

SEKRETÆR OG JOURNALIST

Pernille arbejder som lægesekretær om morgenen, hvor der er mest travlt på telefonen. Her giver hun tider til konsultationer og fornyr recepter. Pernille er uddannet journalist og varetager også kommunikationsopgaver for klinikken, bl.a. indholdet på hjemmesiden.

Pernille
Inge

Inge Jensen

BIOANALYTIKER

Inge er uddannet bioanalytiker på Svendborg Sygehus i 1985 og blev ansat i klinikken i 2023.

Hun har erfaringer fra Norge, og i Danmark har hun arbejdet på Rudkøbing, Svendborg og Odense sygehuse, ligesom hun har erfaring fra hjemmeplejen.

Herudover er Inge uddannet skolelærer og har arbejdet 18 år som lærer.

Inges opgaver i klinikken er at lave blodprøver og tage EKG’er samt udføre årskontroller for blodtryk og kolesterol.

Inge fjerner også tråde efter operationer, og så deltager hun i kvalitetskontrollerne af vores apparaturer.