OM KLINIKKEN

Velkommen hos Lægerne I Holkegade. Når man går til lægen er det vigtigt at man altid føler sig velkommen. Og at man får en behandling med en god faglig standard. Det forsøger vi at give dig efter bedste evne. Vi er altid til at tale med, men der kan være situationer hvor vi holder på at vi har den professionelle viden. Fordi vi ikke går på kompromis med din eller din families sikkerhed.

Vi har “tid-samme-dag” til lægerne, for vi ønsker ikke ventelister. Du kan dog altid bestille fra dagen i forvejen efter klokken 16. Brug appen “Min Læge” til at kommunikere bedre med klinikken, bestille tid, tjek dit medicinkort m.m. Og brug lægen til det lægen er bedst til, at stille diagnoser og forestå behandlinger.

Hilsen fra
Sarah, Thorbjørn og Lars samt resten af personalet.

LØBENDE NYHEDER

Lægernes tilstedeværelseuge 33Sarah: Tilstede mandag, torsdag og fredagThorbjørn: Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredagLars : Tilstede mandag, tirsdag, onsdag og fredag.Louise: Tilstede alle dageJohn Faber: Tilstede tirsdag, onsdag og torsdag/dj ... See MoreSee Less
View on Facebook

PRAKTISK INFORMATION

ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER

Generelt er telefonen åben hver dag fra 8-12, dog afbrudt af morgenmøde 9.00-9.30. Alle faste læger kan kontaktes mellem 08.00 08.20. Følg tast selv menuen.

Mellem kl. 12-14 er telefonen kun åben, hvis det drejer sig om akut sygdom. Følg anvisningen, der gives på telesvarer.

Mellem 14-16 passes telefonen af “byvagten” der går på tur mellem byens læger. Fredag dog 13-16.

Skranken er åben fra kl. 8 – 8.55 samt fra kl. 9.30 – 12,00 og igen fra kl. 12.45- 14.00

OM TID SAMME DAG

Fra 15. januar 2018 har vi indført:

TID SAMME DAG

Det betyder, at du får tid hos lægen den dag  du ringer.  Du kan IKKE bestille tid til en anden dag.

Vi garanterer, at du kan få tid, den dag du ringer.

Du kan oftest få tid hos den læge du ønsker, men ved stor travlhed eller ferie/fridage vil du blive tilbudt tid hos en anden læge. Du kan altid  ringe igen en anden dag, hvis det skal være en bestemt læge og det kan vente.

Vi skelner således ikke mellem akut/ikke akut. Alle får tid samme dag.

UNDTAGELSER:
Visse henvendelser kræver stadig tidsbestilling i god id. Det drejer sig om

 • Børneundersøgelser
 • Graviditetsundersøgelser
 • Kontrol af kronisk sygdom fx diabetes, forhøjet blodtryk, astma, KOL, skift af inkontinens ring
 • Ved behov for tolk til konsultationen

Du kan ringe hver dag inden kl. 12.  for tid samme dag eller selv booke på Lægevejen.dk fra kl 16 dagen før.

I skolernes ferier ser vi kun akut opstået sygdom og vi kan således IKKE  garantere tid samme dag for ikke akutte lidelser,  i disse uger (Vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie samt juleferie)

PRISER

Kørekort:  600,00 kr (husk vellignende pasfoto – dette skal underskrives og stemples i klinikken)

Ansøgning medicintilskud (enkelttilskud) hos  lægemiddelstyrelsen: 300,00 kr.

Alle øvrige attester, hvor der ikke foreligger aftale om fast pris med lægeforeningen (fx sygemeldinger, frihåndsattester og erklæringer om medicinforbrug): Afregnes efter tidsforbrug. 375,00 kr. pr. påbegyndt 10 minutter.

Disse honorarer betales som udgangspunkt af dig selv. Sygesikringen betaler ikke for disse ydelser. Eventuel refusion fra arbejdsgiver, skole el. lign. er du efterfølgende selv ansvarlig for.

_________________________________________________________

Privat standardkonsultation: 500,00 kr. pr. konsultation

Gruppe 2 patienter: 300,00 kr. pr. konsultation

VELKOMSTBREV

Find vores velkomstbrev her

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN/THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM

VARIOUS LANGUAGES

Pjece om det danske sundhedsvæsen, oversat til forskellige sprog:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/det-danske-sundhedsvaesen

COVID19 VACCINATION

Vaccination mod Covid19 med Pfizer vaccinen 

Ring til os for konkrete datoer.

 

Praktiske forhold før vaccinationen 

Når du ankommer bliver du forsynet med et nummer fra en fortløbende rulle.

Tag varmt tøj på, vi kan ikke udelukke at der bliver ventetid udenfor. 

Du bliver lukket ind i vores klinik når det er din tur og blive anvist til enten stueetagen eller 1. sal.

Vis sundhedskort lige før vaccinen.

Praktiske forhold efter vaccinationen 

Du skal herefter vente 15 min og bedes tage plads.

Når du kan se at der er gået 15 min  og du har det godt, kan du forlade din stol og tage hjem igen.

Hvis du venter i stueetagen efter stikket, skal du forlade klinikken via bagindgangen, i husets modsatte ende. 

Kom med godt humør, hvis vi hjælper hinanden får vi en god oplevelse.

Vi vil gøre alt for at der er kortest mulig ventetid, men vi har ingen idé  om på forhånd hvor mange der vil komme. 

Venligst

Vaccinations holdet

Lægerne I Holkegade

REJSEVACCINATIONER

Udlandsrejser og vacciner:
Hvis du skal rejse til udlandet hjælper vi gerne med at finde de rigtige vacciner til dig, herunder forebyggelse mod malaria.

Bemærk at vi af hensyn til din sikkerhed og vores faglige virke er meget principielle omkring følgende: Vi kan ikke ordinere vacciner uden, at der først har været en konsultation, hvor helbred og behov er gennemgået.

Denne type konsultation kan du ikke få betalt af den offentlige sygesikring, du skal selv betale et beløb på 320 kr.

Hvis der er flere rejsende end dig tilbyder vi halv pris for resten, altså 160 kr. pr person.

3 rejsende koster altså 320 kr. + 160 kr. + 160 kr.
Derudover skal du betale 125 kr. pr. injektion (stik)
Konsultationen kan ordnes ved fremmøde eller mail over lægevejen.dk

Vi har brug for følgende oplysninger for at hjælpe dig bedst:

 • Destination
 • Type af rejse: Hotel, Tracking, Hjælpearbejde, Håndværk
 • Afrejse og hjemkomstdato
 • Tidligere vaccinationer
 • Allergier over for vaccinationer
 • Er det et malariaområde

Selve vaccinerne køber du på apoteket. På nær stivkrampe, som vi har på lager og uden beregning for selve vaccinen. Oftest har vi også hepatitis A vaccine liggende da apotekerne oplever forsyningsproblemer. Denne koster ca. 275,00, men kan variere afhængigt af vores indkøbspris.

Spørgsmål vedr. priser på selve vaccinerne henviser vi til min.medicin.dk eller hos apotekets personale, der vil stå til din rådighed.

SYGEBESØG

Anmodning om sygebesøg, patienter/pårørende:

Som udgangspunkt forbeholdt patienter, som på ingen måde kan transporteres til klinikken (hvor vi altid kan lave den bedste undersøgelse, evt suppleret af blodprøver og/eller hjertekardiogram).
Vi anmoder om, at der ringes først på dagen, helst inden kl. 10.00 aht planlægning.
I mange tilfælde, vil lægen ringe for detaljer før planlægning af evt besøg.
Besøg vil som hovedregel blive aflagt i tidsrummet 11-12.

Anmodning om sygebesøg, samarbejdspartnere:

Hvis hjemmepleje eller personale på plejehjem ønsker sygebesøg til en af vores patienter, anmoder vi om, at der ringes først på dagen, helst inden kl. 10.00 aht planlægning.
I mange tilfælde, vil lægen ringe for detaljer før planlægning af evt besøg
Ved behov for evt. at vende en problemstilling med lægen, bestræber vi os på at ringe tilbage ved første ledige stund, oftest inden 15 min.

Besøg vil som hovedregel blive aflagt i tidsrummet 11-12.

Hvis patienten kan bringes til praksis evt med taxi eller flextrafik, er det at foretrække, da vi kan lave mange flere undersøgelser i klinikken, end vi kan i hjemmet.

10 RÅD OM OS LÆGER

I Dagbladet Politiken er vi stødt på denne artikel, som på en god måde beskriver, hvordan dit møde med lægen kan være genstand for nærmere overvejelser:

AF: ANNETTE SOFIE DAVIDSEN

1. Lyt til dig selv

»Forskellige mennesker har forskellig tærskel for at søge læge. Du skal mødes med lægen, hvis du selv synes, at du har et problem. Du skal ikke have dårlig samvittighed, hvis du ringer til lægen. Du skal heller ikke føle, at du trænger dig på. Du ringer, fordi du har et problem, som du selv frygter har noget med helbredet at gøre. En gammel praktiserende læge sagde engang, at enhver henvendelse til lægen bunder i frygt. Patienter henvender sig, når der er et problem, de ikke selv kan håndtere. Det er så lægens opgave at afgøre, om det er en egentlig medicinsk problemstilling, eller det er noget, der kræver en anden form for hjælp. Så tag dig selv og din egen bekymring alvorligt og gå til lægen«.

2. Én sygdom ad gangen

»Det er ikke dit ansvar, om konsultationen bliver vellykket. Det er lægens. Derfor er det heller ikke dig, der skal uddannes i at gå til lægen. Men det kan godt være en fordel at kende lidt til rammerne for en konsultation, så mødet med lægen bliver bedst muligt. For eksempel er det godt at vide, at de fleste læger afsætter 15 minutter til en almindelig konsultation. Det betyder, at lægen kun kan nå ét emne eller to mindre ting på de 15 minutter. Bruger lægen for eksempel en time, men honoreres kun for 15 minutter, kan han ikke få sin praksisdrift til at hænge sammen, og andre vil sidde i venteværelset. Lægen må ifølge sin overenskomst med Danske Regioner ikke sende flere regninger for forskellige konsultationer for én patient samme dag. Jeg synes, at nogle læger til tider kan være lidt for restriktive med kun at ville se én ting per konsultation, men som patient må man nok bare acceptere, at det er sådan, systemet er«.

3. Ingen forberedelse

»Du kan godt bruge nettet til at læse om de symptomer, du oplever, inden du går til lægen, men det kan være svært at vurdere den information, du får. Det er ikke sikkert, at lægen er enig i det, du har printet ud fra nettet, og som du synes passer til din situation. Men så må han forklare dig hvorfor. Omvendt kan du udnytte, at lægen har en lang uddannelse, viden og erfaring, som alt sammen gør ham i stand til at vurdere, om det, du har læst, nu også passer med dine symptomer. Du kan derfor godt forberede dig hjemmefra, men det er ikke nødvendigt«.

4. Kom klogere derfra

»Den praktiserende læge er også sundhedspædagog. Ud over at undersøge dig, stille diagnose og foreslå behandling er det også lægens opgave at gøre dig klogere. For eksempel er der meget vundet – både for dig og lægen – hvis du som forælder er bedre rustet til selv at håndtere dit barns feber eller ondt i halsen, næste gang det opstår. Mange opkald til lægen handler for eksempel om forældre, der er usikre på, hvordan de skal tolke det småsyge barns 38,2 i feber. En god læge svarer ikke kun, om det er alvorligt eller ej, men også hvorfor det ikke er det, og hvad du skal holde øje med, så du ved det til næste gang«.

5. Mail til lægen og spar tid

»De senere år har alle kunnet bruge såkaldte e-mail-konsultationer. Det benytter rigtig mange sig af. Men hav ikke for store forventninger til, hvad du kan klare hjemmefra. E-mail-konsultation er ikke et dialogværktøj, hvor du kan skrive frem og tilbage med lægen. Dialog kræver en fysisk konsultation. E-mail-konsultationen er til helt konkrete og klare spørgsmål fra patienten, som lægen kan afslutte med én e-mail. Det kan være blodprøvesvar, opfølgning på en tidligere konsultation, en meget tydelig beskrivelse af et konkret symptom, som du ønsker en vurdering af, eller noget, der ellers kunne klares i en telefon. Når det er sagt, er det praktisk og til din fordel, at du kan maile til lægen, når det passer – eksempelvis om aftenen – i stedet for at skulle ringe mellem klokken 8 og 9«.

6. Sig, hvis det er akut

»Mange mennesker oplever, når de ringer til lægen, at de først får en tid dage eller uger senere. Men føler du, at det er akut, så husk at sige det tydeligt. Du skal ikke skrue op for symptomerne, men du skal heller ikke lade dig affærdige, hvis du ikke føler dig tryg. Hvis du ikke selv er god til at formidle, at det haster, kan du overveje at alliere dig med nogen, der kan forklare situationen for dig. For eksempel din ægtefælle, voksne børn eller en god ven. En mulighed er også, at du laver en aftale med lægen om, hvilke symptomer du skal holde øje med, mens du venter på din tid. Husk på, at du til hver en tid kan ringe igen, hvis tilstanden udvikler sig. Du skal være tryg ved selv at tage ansvar for situationen ved samtalens afslutning«.

7. Prøv dig frem

»Mange er tilbageholdende med at skifte læge, men du skal skifte læge, hvis du ikke har tillid til den læge, du har. For ikke alle læger er ens. Nogle er mest biologisk orienterede, undersøger symptomer og leder efter biologiske forklaringer og sygdomstegn inden for de eksisterende sygdomsklassifikationer, også for psykiske lidelser som depression. I modsat ende er den holistiske læge, der ser kerneopgaven som at forstå symptomer og signaler fra kroppen og det emotionelle liv i et helhedsperspektiv og se patienten i en bredere kontekst. De fleste læger ligger i midten. Find derfor en læge, der passer dig. Den eneste måde er ved at mødes med lægen og mærke, om der er tillid og en god kommunikation. Ellers find en anden«.

8. Brug de officielle netsider

»Søger du sundhedsoplysninger på nettet, så brug de officielle sider: sundhed.dk og Patienthåndbogen. Her finder du beskrivelser af symptomerne på de fleste sygdomme. De officielle netsteder bygger på en traditionel medicinsk tankegang, som den praktiserende læge også repræsenterer. Derfor taler internetsiderne samme ’sprog’ som lægen. Dog skal du vide, at du som regel ikke kan læse din frygt væk på nettet. Tværtimod kan du blive endnu mere bange og bekymret af det, du læser. Derfor er det vigtigt, at du taler med lægen og kun lader nettet understøtte og kvalificere samtalen med lægen«.

9. Nævn det alternative

»Mange patienter prøver i forbindelse med sygdom og behandling også alternative behandlinger. Fortæl lægen om det – også selv om lægen ikke har forstand på for eksempel den kranio-sakrale terapi eller homøopati, du prøver. Lægen kan ikke rådgive om den ene retning eller den anden, men bør vide, hvis du i forbindelse med et sygdomsforløb benytter alternativ behandling. Naturmedicin kan interagere med den traditionelle behandling, som lægen giver – og øge eller forringe effekten. For eksempel interagerer perikon mod depression med anden medicin, og da naturmedicin ikke er testet og godkendt som almindelige lægemidler, er der ingen kontrol med, hvor stærkt det er. Nævn det for lægen – for din egen skyld«.

10. Tag nogen med

»Er du skrøbelig, bør du overveje at tage en pårørende med. Uanset din alder kan en dårlig helbredssituation have indflydelse på din hukommelse, hørelse, syn eller koncentration, og du kan have svært ved at forstå og dermed efterleve, hvad lægen siger. Tager du en ekstra person med i konsultationen, kan vedkommende hjælpe dig med at forstå lægen og lægen med at forstå dine symptomer. Som ældre og skrøbelig kan man også have tendens til at bagatellisere egne symptomer og sygdom. Nogle skammer sig også lidt over at være blevet syge og gamle og får ikke altid fortalt lægen om alvoren i tilstanden. Men er du selv pårørende og tager med et ældre familiemedlem til lægen, så husk at lade din egen dagsorden blive derhjemme«.

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for patienter

Som følge af EU´s databeskyttelsesforordning er lægeklinikken – som varetager personfølsomme oplysninger – forpligtet til at informere om vores håndtering af disse. Se nærmere nedenfor:

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler ”Lægerne i Holkegade” som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan ”Lægerne i Holkegade”  behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger 

”Lægerne i Holkegade” indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysningerbehandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 

 • Systemhuset Novax, Bremårevej 9, 8520 Lystrup
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Med venlig hilsen
Lægerne i Holkegade
Faaborg, maj 2018

COOKIE-POLITIK

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:
Lægerne i Holkegade
Holkegade 2A
5600 Faaborg
CVR: 36270217

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her:http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere og deres færden på psykologbriankok. Desuden anvendes cookies ift. bogmærker og kodeordsbeskyttede sider.

LÆGESKIFT

Lægeskift
Lægehuset har i perioder åbent for tilgang for nye patienter.

Det styres automatisk af Region Syddanmark og status kan ses på Sundhed.dk eller på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Gamle lægejournal
Ved lægeskift modtager vi ikke automatisk journalen fra den tidligere læge.

Nytilmeldte patienter skal derfor bede deres tidligere læge overføre journalen til os.

+62 61 33 33
Se telefontider her
Lægerne i Holkegade
Holkegade 2A
5600 Faaborg